طراحی وب سایت با وردپرس


طراحی وب سایت با wordpress با موضوعات خدماتی ، معرفی شرکت ها ، فروشگاهی و غیره (در ابتدای کار حداقل مبلغ دریافت شده و سپس با توجه به سفارش شما ، مبلغ نهایی اعلام میشود.)

طراحی وب سایت خود را به ما بسپارید.

وب سایت شما را در سریع ترین زمان ممکن با وردپرس راه اندازی میکنیم.

در ابتدای کار حداقل مبلغ دریافت شده و سپس با توجه به سفارش شما ، مبلغ نهایی اعلام میشود.SEO

مراحل و تعرفه ها :


هزینه کل این خدمات از 15,000,000 8,000,000 تا 12,000,000 تومان با توجه به موارد انتخاب شده ، متغیر می باشد.


1. طراحی وب سایت با wordpress

این مبلغ به عنوان مبلغ پایه برای طراحی سایت وردپرسی با توجه به نیاز شما دریافت میشود و سپس در مورد مبلغ نهایی تصمیم گیری میشود.

8,000,000 تا 12,000,000 تومان

به ما بسپارید و تکیه دهید!