کد شامد نرم افزار موبایلی


این مجوز از سری مجوز های سرآمد میباشد که برای اپلیکیشن های تلفن همراه میباشد. دقت کنید تنها در صورتی اقدام به سفارش این خدمات کنید که این مجوز از طرف ساماندهی یا مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی از شما درخواست شده باشد.

مجوز نرم افزار موبایلی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی از سری مجوز های سرآمد میباشد که برای اپلیکیشن های موبایل صادر میشود.

دقت کنید برای سفارش این خدمات بهتر است این مجوز از سوی ساماندهی یا سرآمد برای وب سایت شما درخواست شده باشد. به طور مثال شما یک وب سایت دارید که همزمان دارای اپلیکیشن هم می باشد و لینک دانلود اپلیکیشن را در وب سایت هم قرار دادید. در اینصورت لازم است برای دریافت مجوز ساماندهی ، مجوز اپلیکیشن هم از سرآمد دریافت کنید.

همچنین ارائه مدارک و دارا بودن شرایط دریافت مجوز را بسنجید. 

چنانچه هزینه هایی که احیانا سرآمد از شما درخواست کند و یا در مراحل دریافت مجوز ، پیش آید ، جداگانه بر عهده سفارش دهنده بود و شامل مبلغ خدمات نمیشود.SEO

مراحل و تعرفه ها :


هزینه کل این خدمات 499,000 تومان می باشد


1. دریافت اطلاعات و مدارک

ابتدا اطلاعات اولیه و مدارک مقدماتی برای ثبت نام از شما دریافت میشود.

50,000 تومان

2. ثبت نام در سرآمد

ثبت نام شما در سرآمد و ثبت اطلاعات اولیه انجام میشود.

50,000 تومان

3. احراز هویت

احراز هویت شما بر اساس شماره همراه و احراز مالکیت راه های ارتباطی همچون ایمیل انجام میشود.

100,000 تومان

4. ثبت اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی شخص حقیقی یا حقوقی و اپلیکیشن شما در این مرحله انجام میشود.

199,000 تومان

5. تکمیل مراحل پایانی و دریافت مجوز

پس از تایید مراحل قبلی ، این مرحله انجام شده و مجوز شما صادر میشود.

100,000 تومان

به ما بسپارید و تکیه دهید!