طراحی وب سایت سفارشی


طراحی وب سایت سفارشی با موضوعات خدماتی ، معرفی شرکت ها ، فروشگاهی و غیره (در ابتدای کار حداقل مبلغ دریافت شده و سپس با توجه به سفارش شما ، مبلغ نهایی اعلام میشود.)

طراحی وب سایت خود را به ما بسپارید.

در اینگونه طراحی ، از CMS های آماده مانند wordpress استفاده نمیشود و وب سایت شما از صفر کدنویسی شده و کاملا مطابق با درخواست و نیاز شما طراحی میشود. 

اینگونه از طراحی وب سایت ویژه سفارشاتی انجام میشود که وب سایت مورد طراحی دارای گزینه هایی ست که وردپرس یا سایر CMS ها برای آن پاسخگو نبوده و یا مناسب نیستند و درخواست سفارش دهنده شامل موارد خاص و سفارشی می باشد.

در ابتدای کار حداقل مبلغ دریافت شده و سپس با توجه به سفارش شما ، مبلغ نهایی اعلام میشود.SEO

مراحل و تعرفه ها :


هزینه کل این خدمات 20,000,000 تومان می باشد


1. طراحی اختصاصی

این مبلغ به عنوان مبلغ پایه برای طراحی اختصاصی با توجه به نیاز شما با برنامه نویسی سفارشی دریافت میشود و سپس در مورد مبلغ نهایی تصمیم گیری میشود.

20,000,000 تومان

به ما بسپارید و تکیه دهید!