طراحی وب سایت سفارشی


طراحی وب سایت سفارشی با موضوعات خدماتی ، معرفی شرکت ها ، فروشگاهی و غیره

طراحی وب سایت سفارشی


طراحی وب سایت خود را به ما بسپارید.

در اینگونه طراحی ، از CMS های آماده استفاده نمیشود و وب سایت شما از صفر کدنویسی شده و کاملا مطابق با درخواست و نیاز شما طراحی میشود. 


مراحل و تعرفه ها :


هزینه کل این خدمات از 15,000,000 تا 20,000,000 تومان با توجه به موارد انتخاب شده ، متغیر می باشد.


1. طراحی اختصاصی

طراحی اختصاصی با توجه به نیاز شما با برنامه نویسی سفارشی

15,000,000 تا 20,000,000 تومان

به ما بسپارید و تکیه دهید!