عضویت

لطفا به نکات زیر توجه کنید :
  • شما در ابتدا به صورت شخص در ایمن لوگو ثبت نام میکنید و سپس در پنل کاربری به تعداد دلخواه ، سایت های خود را اضافه مینمایید.
  • نام کاربری شما جهت بازیابی رمز عبور استفاده میشود. آنرا به خاطر بسپارید.
  • شماره همراه شما باید معتبر و در اختیار شما باشد. پس از ثبت نام ، اعتبارسنجی آن انجام میشود. درغیر اینصورت قادر به ورود به پنل کاربری نیستید.
  • ایمیل شما باید معتبر و در اختیار شما باشد و راه ارسال اطلاعات از طرف ایمن لوگو به شماست.