سئو یا بهینه سازی وب سایت در گوگل SEO


وب سایت شما با قوانین سئو و شرایط گوگل بهینه سازی میشود تا در جستجوی گوگل جزو اولین ها باشید.

این خدمات بصورت بلندمدت بوده و هزینه خدمات بصورت ماهیانه می باشد. در واقع سئو وب سایت ، امری همیشگی ست و باید بصورت ممتد انجام شود و محتوای جدید وب سایت نیز با قواعد گوگل درج گردد. SEO

مراحل و تعرفه ها :


هزینه کل این خدمات از 4,000,000 تا 6,000,000 تومان با توجه به موارد انتخاب شده ، متغیر می باشد.


1. هزینه ماهیانه

این خدمات بصورت بلندمدت بوده و هزینه خدمات بصورت ماهیانه می باشد. در واقع سئو وب سایت ، امری همیشگی ست و باید بصورت ممتد انجام شود و محتوای جدید وب سایت نیز با قواعد گوگل درج گردد.

4,000,000 تا 6,000,000 تومان

به ما بسپارید و تکیه دهید!